Motionsforeningen Københavns historie og formål 


Motionsforeningen København hed oprindelig C F M afd. Syd, (Civilforsfvarets Marchforening) og blev stiftet under Civilforsvaret den 28.12.1974. Dette fremgår af et optagelsesskema fra Dansk Gangforbund. I de først år var der rigtig mange medlemmer. I starten af 1970’erne havde vandrebevægelsen sin store opblomstringstid, og nye vandreforeninger ”skød op som paddehatte” i hele landet. Der var medlemmer i alle aldersklasser, både børn og voksne. Og mange vandrede gerne over 100 km om ugen,de længste ture lå normalt i weekenderne. I dag ligger vores medlemstal på lige under 100.

Foreningens grundlægger og første formand Ib Otte har fortalt, at den første Havfruemarch og Amagermarch havde været afholdt allerede inden foreningens stiftelse. Det må så have været i 1974. Det var disse to arrangementer, som var udslagsgivende for, at foreningen blev stiftet.

I juni 1981 blev foreningen selvstændig, dvs. den var ikke længere tilknyttet Civilforsvaret. Den hed nu Marchforeningen København, og nogle år senere fulgte vi tidens strømninger og valgte at skifte navnet ud til det mindre ”militært lydende” Motionsforeningen København.


Motionsoreningen Københavns formål er at arrangere vandreture.

Dels afholder vi hver uge, hhv. mandag og torsdag, førte vandreture, såkaldte træningsture, hvor hele gruppen følges ad og ”kommer hinanden ved”. Det er her, vi rigtig kan hygge os sammen og lære hinanden at kende. Disse ture er fra 4 til ca. 10 km. Vi går sjældent over 5 km/t.

Ud over disse træningsture har vi også nogle større vandrearrangementer, hvor ruterne er mærket op med pile og bånd. Man går ikke samlet, men følger opmærkningerne. Man skal blot sørge for at overholde start- og sluttidspunkterne, som er angivet i vandrebrochuren.


FORENINGENS ADRESSE🙂

Motionsforeningen København
v/Karen Lintner
Kessel Alle 7
2791 DragørBESTYRELSEN🙃


FORMAND:                         Karen Lintner

                                            Kessel Allé 7

                                            2791 Dragør

                                            k.b.lintner2021@outlook.dk                    tlf. 3251 3185

 

NÆSTFORMAND:


KASSERER:                        Arne Jahn

                                            Doorn Allé 47

                                            2791 Dragør

                                            arnejahn1@gmail.com                             tlf. 2536 2849

                                                                

SEKRETÆR:                      Klaus Grundtvig

                                            Hyacintgarden 17, 1-4

                                            2300 København S

                                            klausgrundtvig@outlook.dk                      Tlf. 4021 0340

 

BEST.MEDLEM:                 Jørgen Runge

                                            Frederiksberg Allé 90, 1.tv.

                                            1820 Frederiksberg C

                                            jrunge.runge@gmail.com                        Tlf. 2028 3070


BEST.MEDLEM:                 Mogens Breum                               

                                           Hjallerup Allé 14B

                                           2770 Kastrup

                                           mogens.breum@yahoo.dk Tlf. 40262378

 

1.SUPPLEANT:                  Kirsten Wichmann

                                           Pottemagerporten 63 B

                                           2650 Hvidovre

                                           wicok@pc.dk tlf. 20947007

 

2.SUPPLEANT:                 Lisbeth Donnis

                                          Oxford Allé 65

                                          2300 København S

                                          lisbeth@donnis.dk    Tlf. 2170 9878                                            

 

REVISOR:                         Bent Ernst Petersen

                                          Give Allé 11

                                          2770 Kastrup

                                          benternst@mail.dk Tlf. 2445 5057

 

REVISORSUPPL.:            Birthe Kastberg

                                          Høgholtvej 26, st.th.

                                          2720 Vanløse

                                          birthekastberg9@gmail.com                   Tlf. 26648841
  F
  oreningens konto er reg. nr.1551 konto 7272065


  Hvis du vil være medlem kan du henvende dig til Kirsten Wichmann.Det koster 200 kr. for enkelt medlemmer og 300 kr. for familier.
  Vi har træningsture mandag og torsdag (se under træning)
  Vi har også 3 medlemsarrangementer om året, du kan se dem på hjemmesiden

  Del siden